fredag 4. januar 2013

Årsmøte 4. februar 2013


Innkalling til årsmøte i Tønsberg Fluefiskeklubb (TFFK) mandag 4. februar 2013.
Sted: Sem idrettsforenings klubbhus - Kl. 19:00
Saksliste for årsmøte:
·        Godkjenne de stemmeberettigede
·      Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden
·      Valg av dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen
·      Årsmelding
·      Revidert regnskap
·      Vedtektsendringer. TFFK er pålagt å revidere vedtektene ihht. ny lovnorm for idrettslag
     vedtatt på NIF’s Idrettsting 2011.
·      Innkomne forslag og aktivitetsplan for 2013
·      Fastsette medlemskontingent for 2014
·      Budsjett for 2013
·      Organisasjonsplan
·      Valg

Innkomne forslag sendes til styret ved Frode Andersen - franders@online.no - og må være styret i hende senest 14 dager før årsmøtet.
Bevertning
Med hilsen styret i TFFK