fredag 25. januar 2013

Årsmøte 4. februar 2013

TFFK er pålagt å revidere vedtektene ihht. ny lovnorm for idrettslag vedtatt på NIF’s Idrettsting 2011. I henhold til vedtektene skal forslag til nye vedtekter gjøres kjent for medlemmene minst en uke før årsmøtet.

Forslag til de endrede vedtektene finner du HER

I tillegg finner du forslag årsmøte papirene  HER

Vi håper på et godt oppmøte på årsmøtet og ser frem til et hyggelig samvær med dere alle.

Vi møtes på Sem idrettsforenings klubbhus - Kl. 19:00, mandag 4. februar 2013
lørdag 12. januar 2013

Foredrag om fluefiske etter ørret


Tønsberg og omegns Jeger- og Fiskerforening arrangerer fordrag om fluefiske etter ørret på Furustrand Camping.
Onsdag 6. mars kl.18:45.
Foredrag med Pål Krogvold, om fluefiske etter ørret i innlandet og langs kysten vår.
Kom og hør han fortelle og vise bilder fra sine utallige turer etter ørret i innlandet og sjøørret langs kysten vår med fluestanga. Pål gir tips om fluer, utstyr og metoder for å fange ørreten. Foredraget varer ca. 2 timer.

Alle er hjertelig velkommen. Fri entré og enkel bevertning.

fredag 4. januar 2013

Årsmøte 4. februar 2013


Innkalling til årsmøte i Tønsberg Fluefiskeklubb (TFFK) mandag 4. februar 2013.
Sted: Sem idrettsforenings klubbhus - Kl. 19:00
Saksliste for årsmøte:
·        Godkjenne de stemmeberettigede
·      Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden
·      Valg av dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen
·      Årsmelding
·      Revidert regnskap
·      Vedtektsendringer. TFFK er pålagt å revidere vedtektene ihht. ny lovnorm for idrettslag
     vedtatt på NIF’s Idrettsting 2011.
·      Innkomne forslag og aktivitetsplan for 2013
·      Fastsette medlemskontingent for 2014
·      Budsjett for 2013
·      Organisasjonsplan
·      Valg

Innkomne forslag sendes til styret ved Frode Andersen - franders@online.no - og må være styret i hende senest 14 dager før årsmøtet.
Bevertning
Med hilsen styret i TFFK