søndag 12. januar 2014

Innkalling til årsmøte i Tønsberg Fluefiskeklubb (TFFK)


Innkalling til årsmøte i Tønsberg Fluefiskeklubb (TFFK) tirsdag 25. februar 2014.
Sted: Sem idrettsforening klubbhus
Kl 19.00
Saksliste for årsmøte:
1.     Godkjenne de stemmeberettigede
2.     Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden
3.     Valg av dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen
4.     Årsmelding
5.     Revidert regnskap
6.     Innkomne forslag og aktivitetsplan for 2014
7.     Fastsette medlemskontingent for 2015
8.     Budsjett for 2014
9.     Organisasjonsplan
10.  Valg
Innkomne forslag sendes til styret ved Anita Strand – amast@online.no – og må være styret  i hende senest 14 dager før årsmøtet.
Bevertning.
Mvh styret i TFFK