Medlemskap

Medlemsaktiviteter


- Egen hjemmeside og blogg                                     - 3 til 4 arrangerte fisketurer i året
- Kastetrening i Messehall A om vinteren                - Kasteaktiviteter i 2. dammen om våren og høsten
- Tematiserte klubbkvelder                                       - Gode rabattordninger hos samarbeidende

                                                                                    sportsforretninger

For sesongen 2011 er medlemskontigenten:

Junior - under 18 år                                     50,-

Senior                                                        300,-

Senior samboende med senior medlem    100,-

Kontigenten forfaller senest 1. mai 2010 og kan betales til konto 1594 40 76953. Husk å skriv på medlemsnavnet på innbetalingen


Nye medlemmer må sende følgende informasjon pr e-post til oy.stra@online.no

Fult navn
Post adresse
Fødselsår
Mobilnr
e-post adresse