Aktivitetsplan 2013

Vi trener på onsdager og søndager. I vinterhalvåret er det inntreninger i Messehall A fram til april. Utetrening i 2. dammen fra april og utover våren og høsten
På startsiden har vi en link til våre treningstider.
Medlemsmøtene avholdes den første mandagen i månden på  på Sem Idrettshus og starter kl. 19:00, om ikke annet et annonsert


Dato

Tema

Beskrivelse

04.02
Årsmøte
Sem Idrettshus
04. 03
Klubbmøte
Sem Idrettshus          
01.04
Klubbmøte
Sem Idrettshus          
12-14.04
Konkurranse
SØ konkurransen i Tønsberg
April
Tur
Turopplegget annonseres senere
Juni
Tur
Turopplegget annonseres senere
September
Tur
Turopplegget annonseres senere
14-15.09
Konkurranse
Guideline Cup i Tønsberg
07.10
Klubbmøte
Sem Idrettshus          
Oktober
Konkurranse
Kretsmesterskap i fluekasting i 2. dammen.
04.11
Klubbmøte
Sem Idrettshus
November
Konkurranse
5Cup stevne 2013/2014 sesongen
Desember
Klubbmøte
Sem Idrettshus