fredag 6. januar 2012

Innkalling til årsmøte i TFFK 6. februar kl. 1900.


Innkalling til årsmøte i TFFK 6. februar kl. 1900.

Sted: Sem idrettsforenings klubbhus.
Saksliste for årsmøte:
·      Godkjenne de stemmeberettigede
·      Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden
·      Valg av dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen
·      Årsmelding
·      Revidert regnskap
·      Innkomne forslag og aktivitetsplan for 2012
·      Fastsette medlemskontingent for 2013
·      Budsjett for 2012
·      Organisasjonsplan
·      Valg
Innkomne forslag må være styret i hende senest 14 dager før årsmøtet.
  
Bevertning

Med hilsen styret i TFFK

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar